syntaktisk

syntaktisk
adj (-t, -a) SPRÅK

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • syntaktisk — syn|tak|tisk adj., itk. d.s., e (som vedrører syntaks); syntaktisk analyse …   Dansk ordbog

  • Syntaktisk — Syntaksmæssig …   Danske encyklopædi

  • Katatagme — Samordning. Syn. exocentrisk ordning, solidaritet. Se også Syntaktisk relation. Forbindelser uden centralled. Forbindelser af ord/led, hvor ingen alene kan repræsentere hele gruppen. Ex: den lile dreng på cyklen. Samordningsforbindelser er: 1.… …   Danske encyklopædi

  • Kongruens — Overensstemmelse i bøjning mellem ord, der er syntaktisk forbundet: 1. Bestemthed: den gode mand 2. Genus: et stort hus 3. Numerus: husene er store 4. Kasus: ein junger Mann 5. Person: he runs fast …   Danske encyklopædi

  • Ordklasser — Grupper af ord med fælles egenskaber for bøjning, syntaks og betydning. A. Syntaktisk/semantisk inddeling: 1. Nominer a. substantiver b. adjektiver c. artikler d. pronominer e. numeralier 2. Verber 3. Partikler a. adverbier b. præpositioner c.… …   Danske encyklopædi

  • Rektion — Styring af et led. Betegner det forhold, at et ord auto matisk fremkalder et fleksiv i et andet ord, som er syntaktisk afhængigt heraf. Ex: hun bor hos mig jeg hjalp ham. Divergens er en speciel form for rektion, dvs. et ord kan udelukke samme… …   Danske encyklopædi

  • Verber, — verbum Udsagnsord. Et verbum. Se også Valens, Sammensatte verber, Afledte verber. Semantisk inddeling: 1. dynamiske verber (handlingsverber) 2. statiske verber (tilstandsverber) Eller: 1. perfektive verber (slå) 2. durative verber (sove) 3.… …   Danske encyklopædi

  • sats — I s ( en, er) ta sats ansats II s ( en, er) inom språk syntaktisk enhet innehållande subjekt och finit verb III s ( en, er) portion, mängd …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”